RFID (Radio-frequency identification)


זו שיטה לזיהוי מהיר של נתונים המאוחסנים בתגיות ונקלטים באופן אוטומאטי באמצעות קוראי RFID
השימוש במדבקות RFID פסיביות ( לא נדרשת סוללה לצורך שידור וקליטה של המידע ) נפוץ בתהליכי בקרה ומאפשר ייעול של תהליכי עבודה היות ולא נדרשת התערבות אנושית לקליטת המידע

אנו משתמשים בתגיות RFID לצורך בקרה ואיתור של מסמכים בארגון

כבר לא צריך לשאול : "לאן התיק נעלם?"
מערכת ניהול ואיתור התיקים של חברת Tomax תאפשר לכם לבדוק בכל רגע נתון היכן נמצא התיק...